ชักพระปลอดเหล้า
เทศกาลอาหารอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
ลอยกระทงปลอดเหล้า
สงกรานต์ปลอดเหล้า
ลุ่มสายน้ำวัฒนธรรม / แข่งเรือ
สวดมนต์ข้ามปี
ประเพณีประจำท้องถิ่น