ลากพระปลอดเหล้า วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง

3 ตุลาคม 2563 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ชมรมยุวพุทธ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบุญประเพณีลากพระปลอดเหล้า เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมของ ชาวพุทธศาสนิกชน ภาคใต้ และ จัดกิจกรรมขบวนรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า ขบวนกลองยาว แห่ เรือพระ ในชุมชนใกล้เคียงวัดโคกสมานคุณ และรอบตัวเมืองหาดใหญ่

#งานบุญปลอดเหล้า #วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง #ชักพระ