ชักพระปลอดเหล้า วัดจุฬามณี

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมสนับสนุน กิจกรรมในชุมชนคนสู้เหล้า ในกิจกรรม ชักพระปลอดเหล้า ณ วัดจุฬามณี #ชุมชนคนสู้เหล้า#วัดจุฬามณี ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นการลากเรือพระแบบดั้งเดิม ไม่มีล้อเคลื่อน แต่เป็นการลากไปสู่พื้นที่ต่างๆ ด้วยพลังของคนในชุมชน เยาวชนถือป้ายรณรงค์สื่อสาร และมีกิจกรรม การทำ “ต้มสามเหลี่ยม” และ “ยาหนม” ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีในชุมชน #งานบุญปลอดเหล้า#สสส.#สคล