Drink Revolution Day : จังหวัดตรัง

Drink Revolution Day : วันที่ 3 ตุลาคม 2563 กลุ่มแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ SDN จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งกำลังใจและความห่วงใย โดยผ่านรูปแบบ การมอบเครื่องดื่ม ขนมและกาแฟ ให้แก่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาระกิจ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ด้านกฏหมาย , การปฐมพยาบาล/หน่วยฉุกเฉิน และวัดในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม วันปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม Drink Revolution Day (3 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งจัดรณรงค์พร้อมกัน 60 ประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม เพื่อ ยุติความรุนแรงที่เกิดจาก การดื่มแอลกอฮอล์ .. #สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

ขอบพระคุณ .. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง , มูลนิธิบ้วนเต็กกุศลสถาน และวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง 🙏🏼🙏🏼สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดย : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

#SoberOctober#Stopdrink#thailand#DrinkRevolutionDay#ออกพรรษาลาเหล้า#เครือข่ายงดเหล้า#สสส#ตรัง#Sdnตรัง#เยาวชนจิตอาสาต้นแบบสันติภาพ#ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข