Drink Revolution Day: จังหวัดยะลา

3 ตุลาคม 2563 กลุ่มน้องเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า SDN จังหวัดยะลาจัดกิจกรรม ส่งกำลังใจและความห่วงใย โดยผ่านรูปแบบ การมอบเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ แก่ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภาระกิจ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ด้านกฏหมาย ,การปฐมพยาบาล ,หน่วยฉุกเฉิน ที่ปกป้องเด็กและเยาวชน รวมถึง เหยื่อ ผู้ได้รับผลกระทบจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม วันปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม Drink Revolution Day (3 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งจัดรณรงค์พร้อมกัน 60 ประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม เพื่อ ยุติความรุนแรงที่เกิดจาก การดื่มแอลกอฮอล์ .. #สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

ขอขอบคุณ… สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ, จุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 4116 และ หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดย : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

#3ตุลาปาร์ตี้#StopDrink#worldAFday2020#soberinspiration#alcoholfree#Drink_Revolution_Day#เครือข่ายงดเหล้า#สสส.#SDN_ยะลา