Drink Revolution Day: จังหวัดสตูล

💓💓 Drink Revolution Day : วันที่ 3 ตุลาคม 2563 กลุ่มน้องเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า SDN จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม ส่งกำลังใจและความห่วงใย โดยผ่านรูปแบบ การมอบเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ แก่ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภาระกิจ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ด้านกฏหมาย , การรักษาพยาบาล , การปฐมพยาบาล , หน่วยฉุกเฉิน ที่ปกป้องเด็กและเยาวชน รวมถึง เหยื่อ ผู้ได้รับผลกระทบจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม วันปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม Drink Revolution Day (3 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งจัดรณรงค์พร้อมกัน 60 ประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม เพื่อ ยุติความรุนแรงที่เกิดจาก การดื่มแอลกอฮอล์ .. #สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

ขอบคุณ .. โรงพยาบาลสตูล , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล , มูลนิธิธรรมรังสีสตูล 🙏🏼🙏🏼

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดย : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

#SoberOctober#Stopdrink#thailand#DrinkRevolutionDay#ออกพรรษาลาเหล้า#เครือข่ายงดเหล้า#สสส#สตูล#Sdnสตูล

โรงพยาบาลสตูล
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
มูลนิธิธรรมรังสีสตูล