จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ตรวจเตือน

วันที่​ 2 ตุลาคม​ 2563​ จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเตือนเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปกครองจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ตำรวจภูธร เมืองปัตตานี สำนักงานการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่​ 12​ จังหวัดสงขลา​ เนื่องในวันออกพรรษา​ เป็นวันต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์​ ณ​ ร้านค้าสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี​ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านค้าสถานประกอบการเป็นอย่างดี ไม่พบผู้กระทำความผิด

#สสส #สคลปัตตานี #สคลใต้ล่าง