งดเหล้าสตูลร่วมตรวจเตือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองขุด,เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล,เยาวชนSDNจ.สตูล อสม.ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล บูรณาการลงพื้นที่ร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำบลคลองขุด เพื่อแจกสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เจ้าของร้าน เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันออกพรรษา

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง #เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล #เยาวชนเฝ้าระวังสคล.สตูล #SDNสตูล #สสจสตูล #ฝ่ายปกครองตำบลคลองขุด