เชื่อมภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองสตูล

29 ก.ย. 63 สคล.สตูล จัดประชุมเชื่อมภาคีเครือข่ายระดับอำเภอเมืองสตูล โดยมีการนำเสนอแผนงานโครงการ และ ผลงานชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา และ ลดละเลิกบุหรี่ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมหารือการขับเคลื่อนงานเหล้า-บุหรี่ ในพื้นอำเภอเมืองสตูล ณ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล