ช่วยชมเชียร์ จ.สตูล

วันที่ 26 ก.ย.63 ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด ร่วมกับ สคล.สตูล จัด กิจกรรม”ช่วยชมเชียร์ ระหว่างเข้าพรรษา” ชุมชนตำบลคลองขุด 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด