ช่วยชมเชียร์ ชุมชนบ้านยาบี จ.ปัตตานี

วันที่ 14. กันยายน 2563 สำนักงานประชาคมงดเหล้า จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ หนุนเสริม พลัง ช่วย ชมเชียร์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ คนงดเหล้า เข้าพรรษา มี รพ.สต ยาบี เข้าร่วม เสริมพลัง. ให้ความรู้ หยุดเชื้อ อยู่บ้าน ต้านโควิด19 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าบ้านยาบี