ประชุมวางแผนเคลื่อนงานงดเหล้า

22 ก.ย. 63 ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด ร่วมกับ สคล.สตูล/ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุม คณะทำงานชมรมฯ และคณะทำงานชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา 7 หมู่บ้าน ทำความเข้าใจและร่วมหารือวางแผนงานกิจกรรม โครงการ ลด ละ เลิกเหล้า/บุหรี่ และ การขับเคลื่อนงาน งดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชนเทศบาลตำบลคลองขุด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด