ชวนน้องดันโล อนุโมธนา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 แกนนำเยาวชนเครือข่ายงดเหล้า SDN จังหวัดตรัง จัด กิจกรรม “ชวนน้องดันโล อนุโมธนา” กลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสาต้นแบบจังหวัดตรัง ร่วมทำกิจกรรมวัน Drink Revolution Day โดยการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคม พร้อมยื่นหนังสือขอบคุณ และทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันขัดกำแพงวัดตันยาภิรม พระอารามหลวง เนื่องในวันสำคัญ วันออกพรรษา