เวทีสานพลังเครือข่ายแกนนำเยาวชน (กศน.) จ.สตูล

วันที่ 3 ก.ย. 63 สคล.สตูล จัดเวทีสานพลังเครือข่ายแกนนำเยาวชน (โรงเรียน กศน.) ประชุมครู และ แกนนำเยาวชน กศน.10ตำบล อ.เมืองสตูล เพื่อทำความเข้าใจโครงการ และสร้างเครือข่ายเยาวชน กศน.เป็นนักรณรงค์ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงร่วมหารือการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายเยาวชน กศน. ณ ห้องประชุม สคล.สตูล