เยาวชนสานขวัญห่างไกลเหล้าบุหรี่ จ.ปัตตานี

วันที่28 สิงหาคม 2563 แกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี โดย นางสาวอัมมี เจะมะ และทีมน้องเยาวชน จัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเยาวชนสานขวัญห่างไกลเหล้าบุหรี่ การหนุนเสริม ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ณ.โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี #สสส.#สคล.#มอ.ปัตตานี