อบรมร้านค้าในชุมชนเกะรอ รามัน

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม อบรมร้านค้าในชุมชน ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจำหน่ายบุหรี่ในชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัย ผลข้างเคียงของบุหรี่เพิ่มเติม ตลอดจนพี่น้อง อสม. ในพื้นที่ ร่วมกันในเวทีนี้อย่างใกล้ชิด โดยมีผู้จำหน่ายบุหรี่ เป็นร้านน้ำชา ร่วมการตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด ผลปรากฏว่าค่าคาร์บอนสูงและได้จัดยาเพื่อบรรเทาอาการ พร้อมให้คำปรึกษา