บวชใจปฏิญาณตน งด ลด ละ เลิก บุหรี่ ต.เกะรอ อ.รามัน

25 สิงหาคม 2563 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการกิจกรรมบวชใจปฏิญาณตน งด ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการมัสยิดทั้ง 10 มัสยิดในพื้นที่ตำบลเกะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยมีเจ้าพนักงานปกครองพิเศษชำนาญการปลัดอำเภอรามัน มาเป็นประธานในพิธีและมีบาร์ ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพคอยสนับสนุนในเรื่องของยาเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการลดละเลิกบุหรี่และบุคลากรฝ่ายสาธารณสุข รายการนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนภาคที่ลงมาให้เกียรติในพิธี ในบริเวณงาน ได้มีกิจกรรม ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมพร้อมแจกยาสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จัด