ปฏิญาณตนบวชใจ และพัฒนาวัดพิทักษ์คลองขุด จ.สตูล

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น. ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด ร่วมกับ สคล.สตูล จัดกิจกรรม “ปฎิญานตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา และพัฒนาความสะอาดในวัดพิทักษ์คลองขุด” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา และ ปฏิญาณตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดพิทักษ์คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล.