ช่วยชมเชียร์ ลด ละ เลิกบุหรี่ จ.สตูล

วันที่ 11 ก.ย 63 สคล.สตูล จัดเวที ช่วยชมเชียร์ ครั้งที่1 ลด ละ เลิกบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนกุบังจามัง ม.6 และ ม.7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล และกิจกรรมวัดสุขภาพปอด โดยทาง สสจ.สตูล , สสอ.เมือง และ รพ.สต.ฉลุง มาให้ความรู้ วิธีการ ลด ละ เลิกบุหรี่ และติดตามผลการงดบุหรี่ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล